Fiscaliteit

Als belastingconsulenten is dit één van onze kerntaken. De complexiteit van de wetgeving valt niet te onderschatten. Wij maken u wegwijs in de materie en helpen u bij de interpretatie van de wetten en regelgeving.

Naast fiscaal advies en verzorgen wij uw aangiftes zoals:

Fiscaliteit
Maandelijks/Driemaandellijks

Btw-aangifte :

Wij zorgen voor het opstellen en tijdig indienen van uw btw-aangifte.

Buitenlandse Btw :

Voert u handel met het buitenland? Dan zorgen wij voor het opstellen van de intracommunautaire listings. Heeft u een buitenlands btw-nummer? Dan verzorgen wij de nodige formaliteiten en doen desgevallend beroep op onze vaste buitenlandse partners, accountancy-kantoren waarmee wij een samenwerkingsverband afsloten.

Voorafbetalingen : Wij berekenen de verschuldigde bedragen en houden u van de vervaldagen op de hoogte.

Jaarlijks

Btw-aangifte :

Wij zorgen voor het opstellen en tijdig indienen van uw jaarlijkse btw-listing.

Personenbelasting :

De aangifte (de fameuze ‘belastingbrief’) wordt door ons ingevuld. Indien u ons mandateert en de mogelijkheid voorzien werd door de fiscus kan u gebruik maken van de verlengde indientermijn. We verzorgen de fiches (281.20, 281.45 en 281.50) i.v.m. bezoldigingen, commissies, auteursrechten, enz. Vervolgens verdedigen wij uw belangen bij de fiscus en organiseren o.a.

  • antwoorden op ‘vragen om inlichtingen’
  • antwoorden op ‘berichten van wijziging’
  • antwoorden op ‘aanslagen van ambtswege’
  • de nodige bezwaarschriften.

Uiteraard kunnen wij ook uw aangifte belasting niet-inwoner (BNI) in orde brengen.

Vennootschapsbelasting (Biztax):

Wij brengen de aangifte in orde en doen nazicht van het aanslagbiljet. Vervolgens verdedigen wij uw belangen bij de fiscus en organiseren o.a.

  • antwoorden op ‘vragen om inlichtingen’
  • antwoorden op ‘berichten van wijziging’
  • antwoorden op ‘aanslagen van ambtswege’
  • de nodige bezwaarschriften.

Roerende voorheffing :

Wij zorgen voor uw aangifte inzake roerende voorheffing.