Boekhouding

Als we de boekhouding van een onderneming reduceren tot de kern, dient zij twee doelen.

1.    Het voldoen aan de (administratieve) verplichtingen die de wetgever heeft opgelegd.
2.    Een inzicht scheppen in de financiële gezondheid van uw bedrijf.

Enkele opdrachten werden bij wet toegewezen aan een wettelijk erkend accountant. Als IAB-erkende accountants kunnen wij die taak voor u volbrengen.

Concreet verzorgen wij voor u:
 

Boekhouding
Maandelijks/Driemaandellijks

Bijhouden van de boekhouding :

Wij verwerken alle aan- en verkoopfacturen + uw betalingsverkeer. Boekt u zelf in dan controleren wij of uw input conform de laatste wetgeving gebeurde.

Intrastat & prodcom :

Wij zorgen voor het opstellen en indienen van uw intrastat- en prodcomaangifte.

Jaarlijks

Opmaken van de jaarrekening :

Deze opdracht omvat het opstellen van de balans en resultatenrekening + het verwerken van de toelichting.

Organiseren algemene vergadering :

Op de jaarlijkse AV analyseren wij samen met u de bedrijfsresultaten van het afgelopen boekjaar. We maken de vergelijking met voorgaande jaren en formuleren financiële en fiscale optimalisaties voor het komende jaar.

Tussentijdse verslagen :

Na het verstrijken van het 3° kwartaal maken wij voor u een tussentijds boekhoudkundig verslag op. Hiermee reiken wij u een waardevolle indicatie over de financiële en fiscale toestand van het lopende boekjaar. Dit biedt u de kans om de nodige optimalisaties – bv op het vlak van belastingen – door te voeren.

Publicaties staatsblad :

Wijzigingen in de vennootschapsstructuur die een publicatie in het Belgisch staatsblad vereisen, brengen wij voor u in orde.

Structuurenquêtes :

Wij zorgen voor het invullen en indienen van uw structuurenquêtes.